آخرین خبرها

شگفتی های فضا / سحابی یا نبولا؛ یک تابلوی نقاشی در بی کران

http://cdn.eso.org/images/screen/eso9948f.jpg

سایت بدون -تصاویر سحابی که از فضا می رسد یکی از شاهکارهای جهان است ، تصاویری بی نظیر که هرکدام مثل یک تابلوی استادانه می ماند .سحابی یا نبولا ابر عظيمي حاوي گازهاي سوزان و مواد جامد را گويند كه در فضاي بين ستاره ها در حال چرخش و پيوسته در حال داغ تر و كوچك تر شدن است . هنگامي كه اين توده گازي شكل كم حجم و فشرده شود حلقه هاي گازي شكل در اطراف پراكنده مي كند كه پس از انقباض و متراكم شدن هر يك به ستاره جديدي تبديل مي شوند . نبولا بر اساس نماي ظاهري به دو طبقه گسترده تقسيم مي شود : 1- سحابي تاريك  2- سحابي روشن

سحابي تاريك به صورت اشكال نامنظم و لكه هاي سياهي در آسمان ظاهر مي شوند كه نور ساير ستارگان در آن ها محو  مي شود اما سحابي روشن داراي پوسته سوزان و نوري ملايم است . به طور معمول سحابي ها  يا از خود نور منتشر مي كنند يا نور ستارگان مجاور را منعكس مي كنند .

ستاره شناسان باور دارند كه بعضي از سحابی های نشری مكان هايي هستند كه ستارگان جديد در آنها شكل مي گيرند. نیروی جاذبه باعث مي شود بخشي از گازها و گرد و غبار سحابی منقبض شود و در داخل يك جرم خيلي كوچك تر و متراكم تر به هم فشرده شود.

این انقباض براي ميليون ها سال ادامه مي يابد. به مرور زمان این جرم به قدر كافي داغ مي شود تا بدرخشد و ستاره جديدي را تشكيل دهد.

در داخل این جرم تشکیل شده از گرد و غبار و گاز، فشار و دما ايجاد مي شود.

 يك سحابی پراکنده همچنين نزديك يك ستاره سرد به وجود می آید. در اين نمونه نور ماوراي بنفشی که از مبدأ ستاره خارج می شود، خيلي ضعيف است و نمي تواند موجب شود تا اتم هاي گاز سحابی نور ساطع کنند. اما ذرات گرد و غبار موجود در سحابی پراکنده، نور ستاره را بازتاب مي دهند. ستاره شناسان اين نوع سحابی پراکنده را سحابی بازتاب دهنده می نامند.

اگر يك سحابی پراکنده در ناحيه ای باشد که هيچ ستاره اي در نزديكي آن نيست، نه نور كافي خارج مي كند و نه نوري بازتاب مي دهد تا قابل مشاهده شود. چون که در حقيقت، ذرات گرد و غبار سحابی نور را از ستارگاني كه آنها را احاطه کرده می گیرد و جذب مي كند. ستاره شناسان اين نوع سحابی پراکنده را که نمی تواند نوری ساطع کند یا نوری بازتاب دهد، سحابی تاريك مي نامند.

سحابی سياره نما ابرهایي شبيه به توپ متشکل از گرد و غبار و گاز است كه ستارگان مشخصي را احاطه كرده است. سحابی سیاره نما موقعي شكل مي گيرد كه يك ستاره شروع به ریزش به داخل خود و بيرون انداختن و دور ريختن لايه هاي خارجي تر جوش می کند. موقعي كه با تلسكوپی كوچك به سحابی سياره نما نگاه مي كنيم به نظر مي رسد كه اين نوع از سحابی سطح گردي مثل يك سياره دارد.

چند عکس زیبا از نبولا یا سحابی ببینید

File:Eagle nebula pillars.jpg

File:Hs-2009-25-e-full jpg.jpg

File:Nursery of New Stars - GPN-2000-000972.jpg

File:Carina Nebula by ESO.jpg

 

 

لطفا با لمس عکس زیر عضو کانال تلگرامی بدون شوید

Image result for telegram

 

 

برچسب‌ها:

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }