آخرین خبرها

شیخ تبریزیان از کجا فهمید هرکس واکسن کرونا تزریق کند همجنس باز می شود؟

شیخ عباس تبریزیان که این روزها به دلیل مخالفتش با هرگونه واکسن مشهور شده و مدتی پیش نیز یک کتاب علمی را در آتش انداختف در کانال تلگرانی خود ادعای تازه ای در باره واکسن کرونا کرده است.

او نوشته است:
چرا بعض حیوانات همجنس باز هستند وبعضیها هم جنس باز نیستند؟

اینکار بخاطر گناه کردن که نیست وحتما ژنتیکی است. حیواناتی که به همجنس بازی معروف هستند یکی خوک ویکی میمون وبعض حیوانات دیگر ودیدید که واکسن بنابر اظهار دانشمندان غربی دی ان ای خوک ومیمون دارد وسلولهای بچه های سقط شده .

 وما متوجه شدیم که چه نقشه ای برای مردم جهان دارند واین هرم قدرت شیطان پرستان میخواهند زمین را به فساد بکشند.آنها دانشش را دارند ومیدانند زنا، همجنس گرائی و فحشا ژن دارد واین ژن با وارد کردن دی ان ای این موجودات وارد بدن انسان میشود .

 رشد همجنس بازی در جهان بیسابقه است و این نقشه را بوسیله این واکسنها دارند عملی می کنند .بنابر این در حق فرزندانتان ظلم نکنید واز روز اول واکسن نزنید تا همجنس باز نشوند . برای جهنم بچه بزرگ نکنید .

برچسب‌ها: , ,

یک نظر

  1. ایشان آیت الله تبریزیان هستند چرا لقب تحقیر آمیز شیخ بکار میبرید !!!

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }