آخرین خبرها

نورآبی صفحه گوشی های هوشمند چطور بر عملکرد مغز و بدن اثر منفی می گذارد؟

سایت بدون – استفاده مداوم از گوشی های تلفن همراه ، خطراتی را به همراه دارد ، بخشی از این خطرات به همان نورآبی رنگ گوشی برمی گردد ، در اینجا بعضی از این خطرات را مرور می کنیم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }