آخرین خبرها

وزوز نشانه اصلی تومور گوش است

سایت بدون -پیرگوشی در سنین بالا دلیل عمده وزوز گوش است ولی در هر شرایط باید این مساله جدی گرفته شود و برای تشخیص علت آن اقدام بموقع انجام داد.
دكترعلی افتخاریان، استاد دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی اظهار كرد: اكثر تومورهای گوش با كم‌شنوایی و صداهای اضافه در گوش همچون وزوز گوش همراه هستند و علائم دیگری همچون درد، كمتر در مراحل اولیه با آن همراه است.
وی ادامه داد: درمان تومورهای گوش از طریق جراحی است و به ندرت درمان‌های دیگر برای آن صورت می‌گیرد البته تشخیص بموقع در درمان موفقیت‌آمیز این بیماری حائز اهمیت است

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }