آخرین خبرها

ویدئو/خوشبختی یعنی دست دادن با لیونل مسی

سایت بدون – این ویدئو بسیار مورد توجه قرار گرفته است ، ویدئویی که به واکنش که یکی از عوامل برگزاری بازی در لیگ قهرمانان اروپا پس از دست دادن با لیونل مسی  انجام داد

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }