آخرین خبرها

چرا خراسانی ها به قمری می گویند؛ موسی کو تقی؟

سایت بدون – ‏لابدشنیده اید که خراسانی‌ها به قمری میگویند: موسی کو تقی

علت چیست؟
سه تا برادر بودند به نام های کریم،موسی،تقی…
روزی این سه برادر از خانه بیرون می آورند و خیلی دور می شوند

در این بردار کوچکتر یعنی تقی هنگام بازی گم می شود

دو برادر دیگر هر چه می گردند او را پیدا نمی کنند

آن ها از خیلی ترسیده بودند از خدا می خواهند که یکی از آن ها به پرنده کند تا بتوانند یکی از زمین و دیگری از آسمان تقی را پیدا کنند

کریم تبدیل به قمری می شود و در آسمان می گردد

او از آن بالا پشت سر هم فریاد می زند: موسی کو تقی

که اگر موسی ، تقی را پیدا کرد ، به او خبر بدهد

سال هاست اما تقی پیدا نشده است

لابد فهمیدید که چرا در سایر مناطق هم به این پرنده می گویند: یا کریم

برچسب‌ها: , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }