آخرین خبرها

چرا شست پا منحرف می‌شود ؟

Image result for ‫انحراف انگشت شست‬‎

سایت بدون-انحراف انگشت شست یکی از بیماری‌هایی است که به دو علت وراثت و یا استفاده از کفش بد و نامناسب بروز می‌یابد.

دکتر محمدرضا میعاد، عضو انجمن جراحان ارتوپدی ایران درباره این بیماری بهعنوان شایعترین بیماریهای پا و مچ پا اظهار کرد: جراحی سخت نیست و اگر به موقع تشخیص و درمان شود نتایج موفقی دارد و روی سایر انگشتان اثر نمیگذارد و نیز سبب آرتروز نمیشود.

عضو انجمن جراحان ارتوپدی ایران در ادامه افزود: این مشکل در هر سنی ممکن است بوقوع بپیوندد و بهطور کلی در زنان شایعتر و از ده تا 85 سالگی قابل عمل جراحی است.

وی اضافه کرد: افراد باید درخصوص استفاده از کفش مناسب و استاندارد که حداکثر دو سانتیمتر پاشنه داشته و قسمت جلویی پهن و راحت باشد مدنظر قرار دهند.

این جراح پا و مچپا تاکید کرد: انحراف سایر انگشتهای پا و صافی کف پا از دیگر مشکلات ارتوپدی است که انواع مختلفی دارد و اگر تحت معاینه و تشخیص دقیق قرار بگیرد، درمان آن بخوبی انجام میشود بهطور کلی اگر جراحی در هشت تا 14 سالگی صورت گیرد نتیجه موفقیتآمیزتر
خواهد بود.

عضو انجمن جراحان ارتوپدی ایران در مورد آرتروز مفصل مچ پا افزود: این بیماری نیاز به عمل جراحی دارد و از بیماریهای شایع مچ پا به شمار میرود. همچنین ایجاد استخوان اضافه کنار داخلی پا و زیر قوزک از دیگر مشکلات شایع است که اگر به درمان کفی و استفاده از کفش مناسب جواب نداد توصیه به عمل جراحی میشود.

برچسب‌ها: ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }