آخرین خبرها

چرا كمر‌درد می‌گیریم‌؟

https://cdn.isna.ir/d/2017/11/30/3/57600779.jpg
چه عواملی به درد كمر منجر می‌شود؟
علل كمر‌درد را به دو گروه بزرگ تقسیم‌بندی می‌كنیم؛ كمر‌دردهای ناشی از فشارهای مكانیكی و فیزیكی و كمردردهایی كه به علت التهابی یا بیوشیمیایی ایجاد می‌شود. یك ضایعه استخوانی مانند تومورهای استخوانی می‌تواند كمردرد ایجاد كند. بیماری التهابی مثل روماتیسم و شبه‌روماتیسم نیز می‌تواند كمردرد ایجاد كند.
كمردرد مكانیكی به علت برداشتن اجسام سنگین، یك حركت نامناسب ورزشی یا به علت یك وضعیت نامناسب طولانی برای بدن مانند یك مسافرت طولانی، ایستادن طولانی و نشستن‌های طولانی و بدون استراحت ایجاد می‌شود. این فشارها باعث آسیب دیسك و درد می‌شود.
    كسی كه مبتلا به دیسك است و با استراحت بهتر می‌شود، می‌تواند موتور ‌سوار‌شود؟
كسی كه موتور ‌سوار می‌شود در وضعیت خمیده به جلو قرار می‌گیرد و ضرباتی به‌طور ملایم ولی دائمی به دیسك‌هایش وارد می‌شود كه به مرور باعث آسیب دیسك می‌شود. اگر قرار است موتور سوار شود باید در كوتاه‌مدت باشد و با احتیاط این كار را انجام دهد و در فواصلی می‌تواند استراحت كند، دراز بكشد و چند حركت انجام دهد. اگر ضرورتی ندارد موتورسواری نكند و اگر ناچار به‌ سوار‌شدن است، كمر را صاف نگه دارد.
    كسی كه آسیب خفیف دیسك دارد، می‌تواند به باشگاه بدنسازی برود؟ وضعیت فرد در خواب باید چگونه باشد؟
اگر درد بهتر شده، می‌تواند بدنسازی کند. حركاتی كه به كمر فشار می‌آورد مثل استفاده از هالتر را كه فرد خم می‌شود، نباید انجام دهد. این فرد می‌تواند حركات خوابیده را انجام دهد. استفاده از دمبل سبك اشكال ندارد، اما با كمر خمیده برندارد. ارگونومی را رعایت كند. قبل از رفتن به باشگاه استراحت كند تا بازسازی دیسك انجام شود بعد ورزش را انجام دهد.
    آیا وضعیت فرد، حالت نشسته یا ایستاده روی سلامت دیسك‌ها موثر است؟ تغییر وضعیت در چه فاصله‌هایی باشد؟
وضعیت نشسته و تكیه داده بهتر از وضعیت ایستاده است. نشستن بدون تكیه‌گاه فشار بیشتری ایجاد می‌كند. فرد می‌تواند هر 10 دقیقه یا 15 دقیقه وضعیتش را تغییر بدهد. افراد می‌توانند بعد از یكی دو ساعت ایستادن یا نشستن، دراز بكشند. كارمند می‌تواند روی صندلی تمرینات كششی انجام دهد. ورزش‌های دراز و نشست و خم شدن‌های مكرر ورزش خوبی برای كمر نیستند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }