آخرین خبرها

یادداشت روز/کاش همه ما از حسن یزدانی یاد بگیریم ؛ همه ما یعنی حتی شما

سایت بدون -همه عمر این تصویر از مدیران شرق دور را پیش چشم داشتیم و حسرتش را می خوردیم ، همان لحظه که مقابل مخاطبان می ایستادند و تا کمر خم می شدند و با تعظیمی در مقابل دیگران از آن چه رخ داده است ، اظهار تاسف می خوردند ، چقدر این صحنه دور از ما بود که یکی توجیه نکند ، آدم و عالم را وسط نکشد و یک کلمه بگوید ببخشید

حسن یزدانی این کار را کرد ، در یک پست اینستاگرامی ، از همه ما عذر خواهی کرد ، بدون هیچ توجیه ، بدون این که بخواهد عوامل دخیل در این ماجرا را بیان کند و پررنگ کند ، تازه باید این نکته را هم در نظر بگیرید ، حسن یزدانی در یک صحنه در مسابقه کشتی غافلگیر شد ، اتفاقی که برای هر کشتی گیری در جهان رخ بدهد و جدا از این مگر همه کشتی گیران جهان قرار است از همه مسابقاتی که در آن حاضر می شوند مدال طلا بگیرند؟

کاش همه ما ، من و تو و دیگران یاد بگیریم …عذر خواهی اولین گام برای جبران است ، یزدانی باز هم طلا خواهد گرفت و ما با او خواهیم خندید، اما فرهنگ عذرخواهی او بیشتر از هر طلایی ارزش دارد ، او بابت چیزی عذر خواهی کرد که نه وظیفه قطعی اش بود و نه وعده اش را داده بود ، از او یاد بگیریم از او یاد بگیرید

افشین خماند

برچسب‌ها: ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }