آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل« کر مصلحتی دوا ندارد»

سایت بدون – شنیده اید که می گویند آدمی که خواب است را می توان بیدار کرد اما آدمی که خودش را به خواب زده است را نمی توان؟ این ضرب المثل هم دقیقا مثل همان است یعنی آدمی که ناشنوا است و مشکل ناشنوایی دارد ، را می توان درمان کرد و بیماریش را دوا کرد و شاید قدرت شنوایی به او بازگردد اما کسی که خودش را به نشنیدن و کری زده است با درمان هم خوب نمی شود چون اصولا بیمار نیست

این ضرب المثل زمانی به کار می رود که بخواهند بگویند که کسی هیچ نصیحت و پندی را قبول نمی کند یا هیچ حرفی را قبول نمی کند

ضرب المثل های بیشتر را می توانید در لینک زیر پیدا کنید

مجموعه ای بی نظیر از ضرب المثل‌های فارسی همراه با داستان و کاربرد

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }