آخرین خبرها

آیا کرونا یعنی سلام برعصر بی اعتمادی است؟

سایت بدون – کرونا می‌تواند شلیک آخر به واژه‌ «اعتماد»باشد،عصر ما این اواخر با کلمه اعتماد مشکل جدی داشت…اما این مشکل در ابعاد کلان خود را نشان می‌داد،در روزگار حکمرانی هویت‌های خرد شده،در دنیای «ما» های کوچکتر،اعتماد چسبی بود که فرو می‌ریخت،مردمان به نهاد‌های بزرگ ،رسانه‌های بزرگ ،حرف‌های بزرگ،آدم‌های بزرگ بی‌اعتماد شده‌بودند و تنها دل به چیزی می‌بستند که هویتشان را راهبری می‌کند و لایکی نثارش می‌کنند..کرونا دایره«ما» را کوچکتر کرد حتی،گاهی «ما» به سمت «من»حرکت می‌کند و حتی در کوچکترین واحدها هم اعتماد دارد الکل می‌خورد. اعتماد به طبیعت ،اعتماد به علم،اعتماد به سلامت،اعتماد به برنامه،اعتماد به آینده…این روزها دارد پشت ماسک‌ها گم می‌شود و این گونه است که ما شاید به «عصر بی‌اعتمادی» داریم سلام می‌کنیم

افشین خماند

برچسب‌ها: , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }