آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل «انگور خوب نصیب شغال می شود »

سایت بدون -شغال به مردار راضی است و زیاد هم در بند کیفیت خوراک نیست اما این حیوان که می تواند با توجه به جثه از حصارهای تاکستان ها عبور می کند ، می تواند از انگور خوب و شیرینی استفاده کند که رسیده و بر زمین افتاده است ، این ضرب المثل زمانی به کار می رود که بخواهند بگویند ، غالباً چیزهای خوب و پسندیده به دست ناکسانی می افتد.

برچسب‌ها: , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }