آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل «به روباه گفتند، شاهدت کیه …»

سایت بدون – یک روز در جنگل داشتند روباه را محاکمه می کردند که چرا حیوان ها را فریب می دهد، هرکسی می آمد و داستان خودش را می گفت اما روباه می گفت که شاهد دارم که او دروغ می گوید،همه قصه را گفتند و روباه فقط همین را می گفت ، آخر شیر عصبانی شد و فریاد زد که «شاهدت کیست؟» گفت :دمم

این ضرب المثل زمانی به کار می رود که بخواهند بگویند شاهدی و سندی که آورده به اندازه خود فرد غیر قابل اعتماد است.

برچسب‌ها: , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }