آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل « به زخم کسی نمک پاشیدن»

سایت بدون – قبل از هر چیز باید بدانیم ، نمک روی زخم را در اصل برای اذیت و آزار نمی پاشیدند، در زمان های دور نمک وسیله ای بود برای ضدعفونی کردن زخم و این که نگذارند که زخم عفونت کند اما خب نمک را روی زخم باز پاشیدن چندان هم بدون دردسر نبود چرا که موجب ایجاد احساس سوزش فراوان می شد ، دلیل آن هم بسیار علمی است:

نمک (سدیم کلرید) در واقع بلوری از یون های Na و Cl است که در محیط آبی تجزیه میشود و به این دو یون تبدیل میشود.
از طرفی این یون ها در ایجاد پتانسیل الکتریکی اعصاب و به واسطه آن در تحریک اعصاب نقش دارند.
بنا بر این پاشیدن نمک به زخم که باعث میشود این یون ها بدون واسطه در کنار اعصاب حسی قرار بگیرند؛ موجبات تحریک این گیرنده ها را فراهم میکند و با تحریک گیرنده های درد که قوی ترین گیرنده ها است و تحریک آن بقیه گیرنده ها را سرکوب می کند باعث ایجاد حس درد میشود.

این درد بر درد اصلی که از زخم است ، افزوده می شد.

برای همین اصطلاح «نمک روی زخم پاشیدن» یعنی گفتن حرفی یا انجام کاری که باعث زیاد شدن درد در یک فرد می شود.

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }