آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل « تو هچل افتادن»

سایت بدون – هچل کلمه ای است که در فرهنگ عامه معنای در دردسر و مخمصه می دهد

یعنی وضعیتی که در آن راه حل پیدا نکنی

توی هچل افتادن معنای در دردسر افتادن و گرفتار شدن می دهد

ضرب المثل های بیشتر را می توانید در لینک زیر پیدا کنید

مجموعه ای بی نظیر از ضرب المثل‌های فارسی همراه با داستان و کاربرد

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }