آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل «خورد گاو نادان‌ ز  پهلوي‌  خويش‌»

سایت بدون – اصل این ضرب المثل از درون شاهنامه فردوسی است

در میان نبرد رستم و سهراب ، داستانی فرعی وجود دارد در مورد گرد آفرید

گَردآفرید یا گُردآفرین پهلوان زن ایرانی و دختر گژدهم است

خلاصه اش این است که در مرز ایران و توران پدر گردآفرید حکمرانی می کرد

جنگی میان دو گروه در می گیرد

پهلوانی با سهراب در گیر می شود بسیار جنگاور

سهراب اورا شکست می دهد و با برداشتن کلاه جنگی مشخص می شود زنی بسیار زیباست به نام گردآفرید

گرد آفرید سهراب را فریب می دهد و به دژ خودشان می رسد

از بالا به او می گوید که مراقب باش که رستم به او امان نمی دهد

در آن جا این بیت را می گوید که

 نباشي‌ بس‌ ايمن‌ به‌ بازوي‌ خويش‌ /خورد گاو نادان‌ ز  پهلوي‌  خويش‌

یعنی فریب زور و بازوی خود را نخور که از همین جا ضربه می خوری

داستان این است که وقتی گاوی به اندازه کافی بزرگ شد ، شکم و پهلویش چربی آورد ، آن وقت سلاخی می شود

این ضرب المثل زمانی به کار می رود که بخواهند بگویند زیاد به داشته های خود اعتماد نکن چرا از همان جایی ضربه می خوری که فکر می کنی نقطه قوت تو است

ضرب المثل های بیشتر را می توانید در لینک زیر پیدا کنید

مجموعه ای بی نظیر از ضرب المثل‌های فارسی همراه با داستان و کاربرد

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }