آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل « دروغ شاخدار گفتن»

سایت بدون – دروغ شاخدار ، دروغی است که به هیچ وجه قابل قبول و قابل باور نیست و آن قدر بزرگ است که نمی توان برای آن درصدی از واقعیت را متصور شد.

حالا چرا می گویند دروغ شاخدار؟ برای آن چندین ریشه متصور هستند، اولی که با اصطلاح «شاخ درآوردن» که نشانه تعجب بیش از حد است ، هم ریشه است. می خواهد بگوید دروغ آن قدر بزرگ است که فکر کردم طرف مرا مثل حیوانات اهلی مثل گاو فرض کرده است.

ریشه دوم در این باور قدیمی استوار است که در قدیم انسان های گناهکار در قامت حیوانات متصور می شدند، آدم مکار روباه ، آدم مردم آزار ،مار .و…برای دروغ گو شخصیت حیوانی با شاخ متصور بودند

ریشه سوم هم این است که در یک گله گاوی که شاخ بزرگ دارد از دور هم قابل تشخیص است ، مثل دروغی که آن قدر بزرگ است که از دور می تواند تشخیص داد

ضرب المثل های بیشتر را می توانید در لینک زیر پیدا کنید

مجموعه ای بی نظیر از ضرب المثل‌های فارسی همراه با داستان و کاربرد

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }