آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل «دوستی خاله خرسه»

سایت بدون – روزی مرد دلیری از جنگلی می گذشت ، در جنگل سر و صدای بزرگی بلند شده بود ، مرد جلو رفت دید اژدهایی به خرسی حمله کرده است ، او شمشیرش را کشید و خرس را از دست اژدها نجات داد. از آن جا خرس که یک خرس ماده بود ، دنبال مرد افتاد تا محبتش را جبران کند ، به گونه ای که مردم به خرس لقب «خاله خرسه » دادند.

یک روز مرد در مسیر خوابش برد ، خاله خرسه بالای سر او ایستاده بود تا کسی مزاحمش نشود، در این بین چند مگس مزاحم پشت سر هم روی صورت مرد می نشستند و هر چه خرس خواست با پراندن آن را رد کند نتوانست ، برای همین سنگ بزرگی برداشت و به سمت مگس ها انداخت و این گونه نه تنها مگس مردند که مرد هم که صورتش زیر مگس ها بودند هم مرد.از آن وقت ضرب المثل «دوستی خاله خرسه » در فرهنگ عامه رایج شد، این دوستی که با حماقت و نادانی همراه است از دشمنی بدتر است .

ضرب المثل های بیشتر را می توانید در لینک زیر پیدا کنید

مجموعه ای بی نظیر از ضرب المثل‌های فارسی همراه با داستان و کاربرد

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }