آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل «شستش خبردار شد»

سایت بدون – ماهیگیری انواع مختلف دارد، برخی ماهی را با تور می گیرند و برخی دیگر با قلاب

برای آن هایی که ماهی را با قلاب می گیرند ، شست دست نقش مهمی دارد. شست دست یا روی چوب ماهیگیری قرار می گیرد یا با نخ ماهیگیری در تماس است

به همین خاطر وقتی یک ماهی به طعمه نوک می زد، اولین احساس برای ماهیگیر در انگشت شست ایجاد می شود، پس از آن است که ماهیگیر باید برای صید ماهی اقدام کند، وگرنه ماهی طعمه را می خورد و بعد خودش را آزاد می کند

شست در ماهیگیری نشان از آگاهی برای اقدام بعدی است و برای همین شستش هم خبردار شد هم معنای آگاه شدن و دانستن موضوعی است، شست خبر دار شدن گاهی معنای الهام هم می دهد

البته این ضرب المثل در ادبیات فارسی ریشه در یک معنای دیگر از واژه «شست» دارد

شست به معنای قلاب یا آهنی است که یک ماهیگیر برای صید ماهی به کار می رود و این شست اولین جایی است که ماهی با آن برخورد می کند و اولین جایی است که می توان از حضور ماهی آگاه شد

به عنوان مثال

ماهیا آخریکی بنگر به شست
بد گلویی چشم آخربینت بست

مولوی

ما به تو یکبار مقید شدیم
مرغ به دام آمد و ماهی به شست

سعدی

ضرب المثل های بیشتر را می توانید در لینک زیر پیدا کنید

مجموعه ای بی نظیر از ضرب المثل‌های فارسی همراه با داستان و کاربرد

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }