آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل« شیر ندیده جنگ ز روبه می رمد»

سایت بدون – این مثل تغییر یافته این بیت از فردوسی است :

سگ کاردیده بدرد پلنگ /ز روبه رمد شیر نادیده جنگ

این ضرب المثل می خواهد بگوید هر چه قدر هم که توانا و دارای زور و قدرت باشی برای آن که با مشکلات مواجه شوی نیازمند تجربه هستی و گرنه در مبارزه شکست می خوری .

برچسب‌ها: , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }