آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل « صابونش به رخت ما خورده»

سایت بدون – در زمان قدیم به جای خشکشویی ، رخت شویی یا رختشور خانه بود

مردم لباس های خود را به رختشور می دادند تا تمیز بشوید

در شهری یک رختشور بود که دستش کج بود

وقتی لباس تحویل او می دادی ، پس نمی داد یا می گفت گم شده یا این که انکار می کرد که گرفته

روزی مردی ناشناسی وارد شهر می شود و لباس هایش را تحویل رختشور داد

وقتی برای گرفتن لباس ها آمد ، رختشور گفت لباس ها پیش من نیست

مرد که هر چه کرد فایده نداشت، به بازار رفت و لباس های تازه ای خرید

چندی بعد رختشور و مرد همدیگر را دیدند

رختشور او را نشناخت و برای تبلیغ گفت : چرا لباس هایت را پیش ما نمی آوری؟

مرد جواب داد: قبلا صابونت به لباس های ما خورده

یعنی پیش از این یک بار ضرر لباس پیش تو آوردن را چشیده ام

این ضرب المثل زمانی به کار می رود که بخواهند بگویند:پیش از این ضررش را دیده ام یا این که من هم این زیان را تجربه کرده ام

ضرب المثل های بیشتر را می توانید در لینک زیر پیدا کنید

مجموعه ای بی نظیر از ضرب المثل‌های فارسی همراه با داستان و کاربرد

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }