آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل «غش و ریسه رفتن»

سایت بدون- غش کردن که می دانید چیست؟ حالتی است که انسان از حال می رود

ریسه رفتن همان معنی می دهد

ریسه معنای طناب می شود و وقتی مثل طناب روی زمین ولو شدن را ریسه رفتن می گویند

از این اصطلاح برای توصیف خنده بسیار شدید استفاده می کنند و معنای آن قدر قهقهه زدن است که انسان ممکن است از حال برود

ضرب المثل های بیشتر را می توانید در لینک زیر پیدا کنید

مجموعه ای بی نظیر از ضرب المثل‌های فارسی همراه با داستان و کاربرد

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }