آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل «غنپز در کردن»

سایت بدون – غنپز یا قمپز یا قمپوز اسم یک توپ عثمانی ها در جنگ با سپاه شاه اسماعیل صفوی بود. این توپ دارای گلوله نبود پس دارای اثر تخریبی نبود . در آن فقط باروت و پارچه کهنه و مستعمل می ریختند تا صدایی بلند تولید کند.

پس از مدتی سپاه ایران به این مساله واقف شد و هر گاه صدایی بلند می آمد ، دیگر ترسی ایجاد نمی کرد و سپاهیان به طعنه به هم می گفتند که قمپز در کرده اند.

البته علامه دهخدا غنپز را یک نوع آلت موسیقی دارای تار دانسته اند که صدای بلندی داشت

اصطلاح غنپز در کردن برای لاف زدن و داشتن ادعای بدون واقعیت به کار می رود

ضرب المثل های بیشتر را می توانید در لینک زیر پیدا کنید

مجموعه ای بی نظیر از ضرب المثل‌های فارسی همراه با داستان و کاربرد

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }