آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل « مال خودمان بهتره»

سایت بدون – می گویند یک روز کریم خان زند در دربارش نشسته بود، تاجری از چین وارد شد و هدایایی را تقدیم او کرد

دربین این هدایا یک کاسه چینی زیبا با نقش و نگار های بسیار زیبا بود

کریم خان زند پرسید این کاسه چند است؟

مرد چینی جواب داد: ده تومان

کریم خان کاسه را بر زمین کوبید و کاسه تکه تکه شد و بعد گفت: حالا چند است؟

چینی آشفته پاسخ داد: هیچ

کریم خان کاسی مسی را که کنار دستش بود برداشت و به مرد چینی گفت: این کاسه چقدر می ارزد؟

مرد چینی گفت: یک تومان

کریم خان کاسه مسی را هم بر زمین کوبید و پرسید : حالا چقدر می ارزد؟

چینی گفت: یک تومان

کریم خان گفت: مال خودمان بهتره

این ضرب المثل زمانی به کار می رود که یک نفر بخواهد با استفاده از نقطه ضعف کسی یا چیزی ثابت کند که دارایی خودش ارزش بیشتری دارد یا مفید تر است .

ضرب المثل های بیشتر را می توانید در لینک زیر پیدا کنید

مجموعه ای بی نظیر از ضرب المثل‌های فارسی همراه با داستان و کاربرد

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }