آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل «پاپوش دوختن»

سایت بدون – پاپوش که معنای کفش می دهد

در پرونده های جنایی رد پا یک مدرک محکم است

اگر رد کفش کسی در صحنه جرم باشد حتما متهم می شود

برای همین کسی که کفشی مشابه کفش شما بدوزد ، شما را در معرض اتهام قرار می دهد

پس پاپوش دوختن معنای پرونده سازی برای ایجاد دردسر برای کسی را می دهد

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }