آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل « چاقو دسته خودش را نمی برد»

سایت بدون – چاقو در ذات خود بریدن دارد ، به هرچیزی که می خورد بدون شک آن را زخمی می کند اما یک چیز از بریدن چاقو در امان است ، دسته چاقو چون به تیغه چاقو نزدیکی دارد از دست او در امان است ، این ضرب المثل می خواهد بگوید حتی چاقو هم به دسته خود رحم می کند پس خیانت و خباثت در حق نزدیکان و خویشاوندان روا نیست .

این ضرب المثل را می توان در شعر زیر از مولانا یافت

کی تراشد تیغ دسته‌‌ی خویش را / رو به جراحی سپار این ریش را

ضرب المثل های بیشتر را می توانید در لینک زیر پیدا کنید

مجموعه ای بی نظیر از ضرب المثل‌های فارسی همراه با داستان و کاربرد

 

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , ,
add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }