آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل «چانه اش گرم شده است»

سایت بدون – چانه اش گرم شده که معنایش مشخص است و به معنای زیاد حرف زدن است. به ویژه وقتی که دیگران منتظر انجام کاری هستند اما یک نفر هست که یک ریز دارد حرف می زند و برای حرف زدن های او پایانی نمی توان تصور کرد.

این اصطلاح از کجا می آید؟ گرم شدن معمولا برای وسایل به کار می رود ، به عنوان اتومبیل شده برای آن که به حداکثر کارایی برسد باید موتورش گرم شود یا بهترین کارآیی حمام ها زمانی است که آب آن گرم شده باشد ، به ویژه در مورد حمام می گویند حالا که آب گرم شده حیف است از آن استفاده نکرد

چانه هم در صورت زیاد حرف زدن انگار نرمش مخصوص خود را انجام می دهد، پس گرم می شود و به کارآیی کامل می رسد و در این حد حیف است که از آن استفاده نکرد.

ضرب المثل های بیشتر را می توانید در لینک زیر پیدا کنید

مجموعه ای بی نظیر از ضرب المثل‌های فارسی همراه با داستان و کاربرد

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }