آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل «گاوش زاییده»

سایت بدون – در جامعه دامدار حیوانات نقش عمده ای در زندگی مردمان داشت .گاو و گوسفند و ماکیانی که در خانه بودند ، باعث می شد که از خوراک تا لباس آن ها را تامین کند ، از طرفی دیگر محصولات این حیوانات دربازار ارزش مادی داشت و می توانست بخشی دیگر از نیازهای آن ها تامین کند

زاد و ولد حیوانات برای این روستاییان و ایلاتی ها مایه خیر بود اما در مقطع زاد و ولد این ا دچار دردسر می شدند ، به ویژه وقتی که این حیوان خانگی «گاو » بود، چرا که زایمان گاو سخت تر است و باید مراقب گاو مادر و گوساله بود اما دردسرهای گاو بعد از زایمان شروع می شود ، بخشی از شیر خانواده صرف تغدیه گوساله تازه به دنیا آمده می شود ، تازه این گوساله مراقبت زیادی می خواهد باید حواست باشد بیمار نشود، حشرات موذی مزاحمش نشوند و …خلاصه زاییدن گاو شروع دردسرهای یک خانواده روستایی است ، برای همین از اصطلاح «گاوش زاییده» یا گاومون زاییده برای زمانی به کار می رود که فرد دچار مشکل یا دردسر شده ایت

برچسب‌ها: , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }