آخرین خبرها

یادداشت روز/مهدی طارمی ؛ قویی که همیشه قو بود

قصه جوجه اردک زشت را شنیده‌اید؟
آخر قصه قو شد،او از اول هم قو بود،در درونش قو بود…هر چقدر هم که وسط آن اردک‌ها می‌گشت و طعنه می‌شنید ،ذاتش آخر او را به زیباترین پرواز می‌رساند
مهدی طارمی جوجه اردک زشت فوتبال ایران است.او در همه آن روزهایی که در جای اشتباه ،کارهای اشتباه می‌کردچیزی داشت که او را حفظ می‌کرد،استعدادش،ذاتش
حالا او زیباترین قوی دریاچه است و زیباترین پرواز را دارد

افشین خماند

لطفا عضو اینستاگرام ورزشی ما شوید

topsport365

برچسب‌ها: , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }