آخرین خبرها

ریشه و داستان ضرب المثل « جل و پلاسش را جمع کرد»

سایت بدون – جل همان پالان است ، پوششی که روی چارپایان می اندازند

پلاس هم لباس پشمی و مندرسی که درویشان برتن می کردند

جل و پلاس روی هم کل دارایی یک درویش دوره گرد است

او اگر بخواهد از جایی برود کافی است همین چیزها را جمع کند

معمولا درویش های دوره گرد وقتی جایی اتراق می کردند با برخورد صاحب مکان یا مجاوران مواجه می شد برای همین تبدیل به کنایه شد

وقتی به کسی می خواهند به کسی بگویند وسایلت را برادر وبرو به او می گوید جل و پلاست را جمع کن

ضرب المثل های بیشتر را می توانید در لینک زیر پیدا کنید

مجموعه ای بی نظیر از ضرب المثل‌های فارسی همراه با داستان و کاربرد

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

add_action('wp_head','telegram_seo_link'); function telegram_seo_link(){ if (is_single()) { global $post; $thumbnail = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'full' ); echo ' '; } }