منطق دهم

مشترک لفظی چیست؟

سایت بدون – در هر زبانی گاه چند معنای متعدد به یک لفظ واحد بیان می شود به این کلمات مشترک لفظی گفته می شود به زبان دیگر کلماتی که نوشتن و خواندن آن ها به یک شکل است اما معنای آن ها متفاوت است را مشترک لفظی می گویند به عنوان مثال کلمه و لفظ «شیر» در زبان فارسی …

توضیحات بیشتر »

مغالطه تله گذاری چیست و راه مقابله با آن چیست؟

سایت بدون – تا حالا به پنیر روی تله موش فکر کرده اید؟ کار این پنیر چیست؟ پنیر چیزی است که موش دوست دارد، آن را روی تله می گذارند تا توجه موش بی نوا را جلب کند و به این ترتیب نتواند از به سوی تله نرود! مغالطه تله گذاری هم دقیقا همین شکل است شما چیزی را می …

توضیحات بیشتر »

خطاهای ما در کجا رخ می دهد

سایت بدون – مراد ما از مطالبی که بیان می کنیم گاه مربوط به ذهن است ، گاه مربوط به زبان(لفظ) و گاه مربوط به خارج از ذهن میان سه حیطه ذهن، زبان و خارج ارتباط وجود دارد و خطا در یکی از آن ها می تواند باعث خطا درسایر موارد شود

توضیحات بیشتر »

مشخص کنید که کدام یک از موارد زیر تعریف و کدام یک استدلال است؟

۱- چون قاشق چوبی گرما را منتقل نمی کند غذا را با آن به هم بزنی دستت نمی سوزد این استدلال است ، چون در آن حکم و قضاوت وجود دارد ۲- منطق علمی است که از خطای ذهن جلوگیری می کند این تعریف است چون ما فقط یک تصور مجهول را روشن کرده ایم ۳- معلم ما در کلاس …

توضیحات بیشتر »