ضرب المثل ها

ریشه و داستان ضرب المثل «بو دار بودن»

سایت بدون – برای مسلمانان طهارت خیلی مهم است آبی که با آن وضو می گیرند باید پاک و مطهر باشد این آب باید مشخصاتی داشته باشد که یکی از آن ها بودار نبودن مسلمانان با آبی که بو می دهد، وضو نمی گیرند اصطلاح بو دار بودن برای چیز یا موقعیتی به کار می رود که مشکوک است ضرب …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «کوه موش زایید»

سایت بدون – این ضرب المثل یک معادل عربی هم دارد تمخض الجبل فولد فارا در این معادل عربی در ابتدا یک کلمه تمخض وجود دارد که معنای آن می شود فروپاشیدن یعنی در ضرب المثل عربی معنی می شود کوه فروپاشیدو موش زایید که به فهم ضرب المثل بهتر کمک می کند برای درک ریشه ضرب المثل باید تخیل …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل« حاضر به جنگ باش اگر صلحت آرزوست»

سایت بدون – این ضرب المثل زمانی به کار می رود که بخواهند بگویند، همیشه قوی و آماده باش تا کسی جرات نکند بخواهد به تو زورگویی کند ضرب المثل های بیشتر را می توانید در لینک زیر پیدا کنید مجموعه ای بی نظیر از ضرب المثل‌های فارسی همراه با داستان و کاربرد

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «امتحان را گربه نخورده است»

سایت بدون – در زبان فارسی گربه خوردن به معنای پایان هر چیز است این ضرب المثل زمانی به کار می رود که بخواهند بگویند همیشه فرصت امتحان و آزمودن هر چیزی وجود دارد ضرب المثل های بیشتر را می توانید در لینک زیر پیدا کنید مجموعه ای بی نظیر از ضرب المثل‌های فارسی همراه با داستان و کاربرد

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل«برف انبار کردن»

سایت بدون – به غیر از مناطق کوهستانی و بسیار سردسیر ، در سایر نقاط برف عمر کوتاهی دارد و با زدن اولین رشته های آفتاب و تابیدن خورشید، برف آب می شود و تمام کسی را تصور کنید که در دورانی که هنوز یخچال و فریزر اختراع نشده بود، انبار خود را از برف پر می کرد تا در …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل « اول رفیق دوم طریق»

سایت بدون – این ضرب المثل ترجمه ای از این حدیث پیامبر اسلام است که می گوید:الرفیق ثم الطریق این حدیث و این ضرب المثل در ستایش و اهمیت دوست و همراه است در واقع این ضرب المثل می گوید که در هر راهی که قدم می گذاریم، همراه ما بسیار مهم است این همراه یا همسفر می تواند درقدم …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «زیر آب زدن»

سایت بدون – در قدیم که سیستم لوله کشی وجود نداشت خانه ها از آب انبار یا حوض استفاده می کردند در این منابع بعد از مدتی آب مانده کثیف می شد، آلوده می شد و بو می گرفت برای خالی کردن این آب از آب انبار یا حوض از مجرایی به نام زیرآب استفاده می کردند یعنی قبل از …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «گوش شیطان کر»

سایت بدون – در ادبیات ایرانی قبل از اسلام دنیا به بخش اهورایی ها و اهریمنی ها تقسیم می شد در این نوع نگاه به دنیا همه اتفاقات بد از قبیل بیماری، بدبیاری، بدبختی و … از سوی گروه اهریمنی ها پدید می آمد شیطان در ادبیات پس از اسلام جانشین اهریمن شد برای همین است که وقتی اتفاق خوبی …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «قاشق ندارد که آش بخورد»

سایت بدون – در قدیم که آش نذری می آوردند بعضی ها بودند که هیچ گاه این آش را قبول نمی کردند و می گفتند که ما خورده ایم و داریم سهم ما را به دیگرانی بدهید که ندارند اما فردی را در نظر بگیرید که دلیل او چیز دیگری است او حتی برای خوردن آش قاشق ندارد اما خودش …

توضیحات بیشتر »

ریشه و داستان ضرب المثل «خر به چوب و ترکه اسب نمی شود»

سایت بدون – خر بودن و اسب بودن دو ماهیت کاملا متفاوت است کاری که خر می کند را اسب نمی تواند بکند حالا هر چه قدر هم به تربیت خر بپردازید هر چقدر او را تنبیه کنید نمی توانید از آن اسب بسازید این ضرب المثل زمانی به کار می رود که بخواهند بگوید که با تنبیه بدنی هیچ …

توضیحات بیشتر »