بایگانی برچسب: آبراهام لینکن

آبراهام لینکن که بود و چه کرد؟پایان دهنده برده داری در آمریکا

سایت بدون- صدایی خفه از لوله یک هفت تیر برخاست. همهمه ای خفیف برخاست. مردی از روی صندلی بلند شد و به زحمت خود را سرپا نگه داشت. می کوشید برای ایستادن از دست و پا کمک بگیرد اما از لبه بالکن به کف تالار و نزدیک صحنه نمایش سقوط کرد. ۱۵ آوریل سالروز کشته شدن آبراهام لینکن شانزدهمین رییس …

توضیحات بیشتر »