بایگانی برچسب: آب حمام تعارف کردن

ریشه و داستان ضرب المثل « آب حمام تعارف کردن»

سایت بدون – در قدیم حمام ها به شکل خزینه بود، یعنی به شکل حوض و حوضچه هایی که در آن آب جریان داشت ،همه آدم ها پول ناچیزی می دادند و وارد حمام می شدند و تنها چیزی که در حمام مجانی بود،آب بود وگرنه هر کس وسائل نظافت خودش را استفاده می کرد یا از پول به دلاک …

توضیحات بیشتر »