بایگانی برچسب: آب زیر کاه

ریشه و داستان ضرب المثل «آب زیر کاه»

سایت بدون – آب زیر کاه خودش را نشان نمی دهد ، مخفی می شود و مشخص نیست که با سطح نمداری مواجه هستیم ، این در دورانی که مزرعه داری رواج داشت بسیار خطرناک بود ، چرا که آبی که زیر کاه می ماند می توانست کل محصول را خراب کند ، برای آب زیرکاه روایت دیگری هم وجود …

توضیحات بیشتر »