بایگانی برچسب: آدم دوره باز

ریشه ضرب المثل آدم دودره باز چیست؟

سایت بدون -آدم دو دره باز یعنی آدم متقلب و غیر قابل اعتماد. این اصطلاح در واقع مخلوق مولوی است. در غزل مشهور «بنال ای بلبل دستان» در بیتی مولوی توصیه می کند که به افراد متقلب اعتماد نکنید. او می گوید، آنها شما را بر در خانه ای می برند و می گویند منتظر باش تا برگردیم ولی انتظار …

توضیحات بیشتر »