بایگانی برچسب: آرتورو ویدال

یادداشت سید لو درباره آرتورو ویدال بازیکن بارسلونا/چیزی بیش از مدل مو و تتو

سایت بدون -وقتی آرتورو ویدال کوچک بود، مادرش، او و خواهر و برادرهایش را از آتش‌سوزی خانه نجات داد. پدرش که در این خانه زندگی نمی‌کرد، باعث آتش‌سوزی شده بود. او الکلی بود و آنها در یک خانه چوبی در اطراف سن خواکین زندگی می‌کردند. مادرش برای گذران زندگی در خانه دیگران کار می‌کرد. آرتورو به او قول داد از …

توضیحات بیشتر »