بایگانی برچسب: آردت را می خواهی در آسیاب دیگه بکشی

ریشه و داستان ضرب المثل « آردت را می خواهی در آسیاب دیگه بکشی »

سایت بدون – آرد کشیدن در فرهنگ عامه ایرانی یعنی گندم آردکردن ، قدیم مردم خودشان نان تهیه می کردند و گندمی که خودشان کاشته بودند به آسیاب می بردند تا آرد کنند، گاهی بین آسیاب ها رقابت بود و به مشتریان تخفیف می دادند تا گندم ها را به آسیای آن ها ببرند. از آن جا که جامعه روستایی …

توضیحات بیشتر »