بایگانی برچسب: آزمایش ناشتا

برای کدام آزمایش ها باید ناشتا باشیم ؟(راهنمایی برای ناشتابودن)

سایت بدون -ناشتایی به معنای پرهیز از خوردن غذا و مواد حاوی انرژی به مدت ۱۲-۱۰ ساعت است، اما برخی آزمایش ها نیاز به ناشتایی بیشتر یا کمتر از ۱۲ ساعت دارند، ضمن این که برای سنجش و پاسخ دقیق تر نمونه‌ها باید موارد دیگری نیز رعایت شود. کدام آزمایش نیاز به ناشتا بودن دارد؟ FBC : قند خون ناشتا؛ لازم …

توضیحات بیشتر »