بایگانی برچسب: آسیاب به نوبت

ریشه و داستان ضرب المثل «آسیاب به نوبت»

سایت بدون- داستانی در مثنوی مولوی وجود دارد که می تواند معنای این ضرب المثل را مشخص کند روزی زاهدی به یک آسیاب می رود و رو می کند به آسیابان و می گوید : من مردی هستم که خیلی عبادت خدا را می کنم و به همین دلیل است که دعاهایم زود مستجب می شود و مستجاب الدعوه هستم …

توضیحات بیشتر »