بایگانی برچسب: آفتاب لب بام

ریشه و داستان ضرب المثل «آفتاب لب بام»

سایت بدون – یک پشت بام را در نظر بگیرید آفتاب از مشرق طلوع می کند که می تواند به صورت استعاری نشان از کودکی باشد در میانه ظهر به اوج آسمان می رسد که همان جوانی است هر چه به غروب نزدیک تر شویم آفتاب انگار در آسمان از آن سوی پشت بام فرو می رود بالاخره غروب می …

توضیحات بیشتر »