بایگانی برچسب: آمار توصیفی چیست؟

آمار توصیفی چیست؟

آمارتوصیفی ترکیبی است از روش های توصیف پدیده های اجتماعی به صورت اعداد باید این نکته را در نظر داشته باشیم که توصیف باید روال نظام یافته ای داشته باشد در توصیف آماری، نابرابری های مقداری خصیصه مورد نظر مهم ترین موضوع است کل مجموعه مقدارهایی که یک خصیصه می تواند به خود بگیرد توزیع متغیر نامیده می شود در …

توضیحات بیشتر »