بایگانی برچسب: آنجا که عرب نی انداخت

ریشه و داستان ضرب المثل «آنجا که عرب نی انداخت»

سایت بدون -در دوران  گذشته که از ساعت و حساب نجومی در شبه جزیره ی عربستان خبری نبود، وسعت و همواری  بیابان و عدم وجود قلل کوه در این منطقه مانع از آن بود که بتوان ساعت و زمان دقیق شب و روز را تعیین نمود و مردم برای انجام مناسک و عبادت های خود ،  نمی توانستند که آیا …

توضیحات بیشتر »