بایگانی برچسب: آن قدر مسجد شده که دولنگه گندم هم آسیاب نمی کند؟

ریشه و داستان ضرب المثل«آن قدر مسجد شده که دولنگه گندم هم آسیاب نمی کند؟»

سایت بدون – این ضرب المثل یک داستان قدیمی دارد ، می گویند در دهی یک آسیای کهنه وجود داشت که کم کم رو به ویرانی گذاشته بود این آسیاب را خراب کردند و در جای آن مسجدی ساختند یک روز یک روستایی که از این تغییر بی خبر بود، دو کیسه گندم آورده بود تا آرد کند ، او …

توضیحات بیشتر »