بایگانی برچسب: آن چه من با هزار یا حسین جمع کرده ام می خواهی با یک یا علی ببری؟

ریشه و داستان ضرب المثل « آن چه من با هزار یا حسین جمع کرده ام می خواهی با یک یا علی ببری؟»

سایت بدون – گفته می شود دزدی به خانه یک روضه خوان می رود، آرام آرام وسایل خانه را جمع می کند و درون پارچه ای می ریزد، وقتی کارش تمام می شود، می خواهد پارچه را که بسیار سنگین است از جای بلند کند ، برای همین می گوید:«یاعلی » این باعث می شود که صاحبخانه ازجای بلند شود …

توضیحات بیشتر »