بایگانی برچسب: آهن ،آهن را از کوره کشید

ریشه و داستان ضرب المثل «آهن ،آهن را از کوره کشید»

سایت بدون – آهن را در کوره آهن آب می کردند و با آن اشیای مورد نیاز خود مثل شمشیر و وسائل کشاورزی را  می ساختند ،آهن گداخته شده را با چوب بیرون کشید، وسیله ای که آهن را از درون کوره داغ بیرون می کشد نباید بسوزد و این چیزی جز خود آهن نیست این ضرب المثل را زمانی …

توضیحات بیشتر »