بایگانی برچسب: آی صاحب بزغاله …

ریشه و داستان ضرب المثل« آی صاحب بزغاله …»

سایت بدون – می گویند مردی بزغاله ای را پیدا کرد، خیلی دوست داشت که این بزغاله را نگه دارد اما به گفتند که اول باید دنبال صاحبش بگردد اگر نتوانست او را پیدا کند می تواند بزغاله را برای خودش نگه دارد، مرد در خیابان ها می چرخید و با صدای بلند فریاد می زد :«آی صاحب » اما …

توضیحات بیشتر »