بایگانی برچسب: اختیار فسخ

ریشه و داستان ضرب المثل« اختیار فسخ نگذاشته‌ایم»

سایت بدون – خیار اسم مصدری به معنی اختیار و به مفهوم اختیاری‌ست که شخص در فسخ معامله دارد. در قانون مدنی ایران به پیروی از کتب فقهی یک نظریه عمومی برای خیارات ایجاد شده که در قوانین دیگر کشورها مانند ندارد.به زبان ساده خیار یا اختیار فسخ ، مزیتی است که در قرارداد گذاشته تا بتواند معادله را برهم …

توضیحات بیشتر »