بایگانی برچسب: ادبیات هفتم

منظور شبنم  از جمله ی(می خواهم آفتاب شوم) چیست؟

منظور شبنم  از جمله ی(می خواهم آفتاب شوم) چیست؟ منظورش این است که می خواهم با گرمای خورشیدبخارشوم وبه آسمان بروم و با خورشید یکی شوم. ویا مثل آفتاب پر نور شوم. البته این نکته را هم باید در نظر بگیریم که اگر هم مصراع بعدی را بخوانیم منظور را می رساند که می خواهم به ابرتبدیل شوم و بعد …

توضیحات بیشتر »