بایگانی برچسب: از آب گل آلود ماهی گرفتن

ریشه و داستان ضرب المثل« از آب گل آلود ماهی گرفتن»

سایت بدون – ماهیگیران شیوه خاصی برای ماهی گرفتن دارند برخی از آن ها می دانند که ماهی ها در آب شفاف دام و تور آن را می بییند و وارد آن نمی شوند برای همین آب را به شیوه ای گل آلود می کنند تا ماهی ها مسیر خود را گم کرده و وارد تور آن ها شوند این …

توضیحات بیشتر »